Ostatnia aktualizacja 31 sierpnia 2018 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Erasmus +

rok szkolny 2017/2018Rekrutacja uczniów klas VII na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus +

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów klas VII na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus + "Let's become Mathematicians,shall we?"

Po regulamin oraz formularz aplikacyjny należy zgłaszać się do koordynatora projektu pani Ewy Węgrzyńskiej, która również udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Dokumenty te można pobrać również ze strony internetowej szkoły - są one załączone poniżej.

pani Ewa Węgrzyńska

                              formularz                       regulamin


W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła
do realizacji dwuletniego projektu programu Erasmus +

TYTUŁPROJEKTU

„Let's become Mathematicians, shall we?

O projekcie

     Projekt jest oparty na współpracy szkół. Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ze szkół w nim uczestniczących. Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania matematyką jako dziedziną wiedzy użyteczną na co dzień w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Dzięki niemu w szerszym niż dotąd zakresie uczniowie będą zdobywali wiedzę poza ograniczoną przestrzenią szkolnej sali i w interakcji z najbliższym otoczeniem. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligencji logiczno-matematycznej uczniów, a tym samym efektywnie wpłynie na zmniejszenie niedoskonałości w nauce matematyki oraz poprawi powiązane ze sobą umiejętności, takie jak logiczne myślenie, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów matematycznych oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Projekt doprowadzi do stworzenia otwartego środowiska dydaktycznego na dwóch poziomach: regionalnym i europejskim. Pozwoli na systematyczną i twórczą wymianę myśli pedagogicznej pomiędzy czynnymi nauczycielami przedmiotów matematyki z konsultantami metodycznymi, pracownikami wyższych uczelni oraz innymi specjalistami. Stworzy też warunki do współpracy z równorzędnymi podmiotami z zagranicy. W projekt zostaną włączeni również rodzice.

Zalety uczestnictwa w projekcie

     Niewątpliwie zaletą tego projektu jest możliwość wymiany uczniów. Uczniowie dwukrotnie spotkają się w Portugalii (w kwietniu 2018 roku) i w Polsce (w marcu 2019 roku). Dzięki tym wymianom będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i tym samym poznają portugalski i polski system edukacji. Efektem pracy projektu będzie cały szereg różnorodnych materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, zbiór zadań matematycznych, sprawozdania badawcze, prezentacje multimedialne, albumy tematyczne, nagrania zajęć dydaktycznych. Realizatorzy programu będą je prezentować na stronie internetowej w miarę realizacji zaplanowanych działań.

Zasady finansowania

     Projekt jest w 100% finansowany z funduszy europejskich.

 

Koordynator projektu w szkole

p. Ewa Węgrzyńska

Link do strony internetowej projektu
******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************