Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2019 r.     

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu

Erasmus +

rok szkolny 2018/2019W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła
do realizacji dwuletniego projektu programu Erasmus +

TYTUŁPROJEKTU

„Let's become Mathematicians, shall we?

O projekcie

     Projekt jest oparty na współpracy szkół. Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ze szkół w nim uczestniczących. Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem zmierzającym do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania matematyką jako dziedziną wiedzy użyteczną na co dzień w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Dzięki niemu w szerszym niż dotąd zakresie uczniowie będą zdobywali wiedzę poza ograniczoną przestrzenią szkolnej sali i w interakcji z najbliższym otoczeniem. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju inteligencji logiczno-matematycznej uczniów, a tym samym efektywnie wpłynie na zmniejszenie niedoskonałości w nauce matematyki oraz poprawi powiązane ze sobą umiejętności, takie jak logiczne myślenie, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów matematycznych oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Projekt doprowadzi do stworzenia otwartego środowiska dydaktycznego na dwóch poziomach: regionalnym i europejskim. Pozwoli na systematyczną i twórczą wymianę myśli pedagogicznej pomiędzy czynnymi nauczycielami przedmiotów matematyki z konsultantami metodycznymi, pracownikami wyższych uczelni oraz innymi specjalistami. Stworzy też warunki do współpracy z równorzędnymi podmiotami z zagranicy. W projekt zostaną włączeni również rodzice.

Zalety uczestnictwa w projekcie

     Niewątpliwie zaletą tego projektu jest możliwość wymiany uczniów. Uczniowie dwukrotnie spotkają się w Portugalii (w kwietniu 2018 roku) i w Polsce (w marcu 2019 roku). Dzięki tym wymianom będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i tym samym poznają portugalski i polski system edukacji. Efektem pracy projektu będzie cały szereg różnorodnych materiałów dydaktycznych: scenariuszy zajęć, zbiór zadań matematycznych, sprawozdania badawcze, prezentacje multimedialne, albumy tematyczne, nagrania zajęć dydaktycznych. Realizatorzy programu będą je prezentować na stronie internetowej w miarę realizacji zaplanowanych działań.

Zasady finansowania

     Projekt jest w 100% finansowany z funduszy europejskich.

 

Koordynator projektu w szkole

p. Ewa Węgrzyńska

Link do strony internetowej projektu******************


******************

Szkoła Podstawowa
nr 29
w Sosnowcu
ul. Zagłębiowska 25
41-208 Sosnowiec
tel/fax: 032 2992163
sp29@sosnowiec.edu.pl

******************

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29

******************

Szkoła Promująca Zdrowie

******************

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch"

******************


******************


******************